home      legislatie      utile        contact
accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente | M.TOMA | PRO DOMO | Noutati | Media | Stagiari
         
 
 
 

<< inapoi la pagina de stiri

 

 


Important pentru membrii experti contabili

Prin Legea 178/2009 au fost aduse modificari O.G. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza judiciara, astfel:

Prevederile legale privind stabilirea si plata avansului ramin valabile.

1.Onorariul reperezinta plata expertului pentru efectuarea expertizei.
Cheltuielile de deplasare care vor fi introduse in decontul justificativ sint : cheltuieli de transport, de cazare si diurna atunci cind se deplaseaza in alta localitate si care este stabilita la nivelul celei acordate de institutiile publice.
Raportul de expertiza insotit de nota de evaluare a onorariului ( la intocmirea ei se poate tine cont de Tarifarul emis de C.E.C.C.A.R.), impreuna cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau alte cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, se depun la organul cu atributiuni jurisdictionale(cel care a dispus expertiza) si un exemplar la biroul local de expertize, la termenul fixat in ordonanta, iar daca termenul nu este prevazut in ordonanta cu 5 zile inainte de termenul de judecata.

2.Dupa primirea notei de evaluare, a decontului si stabilirea onorariului definitiv de catre organul care a dispus expertiza, acesta va pune in vedere partii care a cerut expertiza sa plateasca si instiinteaza Biroul de Expertize pentru a incasa suma de la cel care a cerut expertiza.

3.Biroul Local de Expertiza de pe linga Tribunal va intocmi o situatie centralizatoare pe o luna pentru toate expertizele facute de un expert in aceasta perioada si va face demersurile pentru incasare.

4.Expertul contabil va lua cunoastinta de sumele de plata aprobate, de la organul jurisdictional, sau de la Biroul Local de Expertiza si va emite o singura factura, detaliat pe expertizele facute pe o perioada de o luna in care va inscrie specialitatea( litigiu de munca, fiscalitate, etc.) si numarul dosarului. Exemplu: “Expertiza in specialitatea litigiu de munca in dosarul penal(civil) nr. 200/p/2009”.
In atare situatie se subintelege ca expertul trebuie sa aiba un cont deschis la banca care se impune a fi comunicat la Biroul Local de Expertiza.

5.Plata se efectueaza la sfirsitul perioadei de centralizare(o luna) pentru toate comunicarile primite cu privire la un expert( toate expertizele predate si achitate in perioada de o luna) daca datele de identificare din factura corespund, sumele sint intrate in contul Biroului Local si corespund cu cele stabilite de organul jurisdictional.

6.Pentru expertul ales de parte, in plus de cel numit de catre organul jurisdictional, plata in toate cazurile cade in sarcina partii care l-a ales, dar se face tot prin Biroul Local de Expertiza (art.18 din O.G.2/2000 modificata) .
Chiar daca legea nu prevede expres, opiniem ca si in aceasta situatie organul care a dispus expertiza stabileste avansul, expertul parte depune nota de evaluare si decontul cheltuielilor separate de expertul numit, urmind ca cel care a dispus expertiza sa stabileasca onorariul definitiv.Celelalte prevederi privind incasarea si emiterea facturii raminind valabile.
Obligatia privind depunerea expertizei spre auditare la Filiala, ramine in vigoare..

Director Executiv        Sef Birou Expertiza Judiciara
Pintea Lidia                 Badarau Elena
 

  STIRI  
 

In sedinta Biroului permanent al Consiliului superior al CECCAR din data de 01 aprilie 2011 s-a aprobat completarea codurilor CAEN, cu urmatoarele activitati

citeste detalii >>

 

Material pentru informare si diseminare

citeste detalii >>

 

Informatii despre Congresul profesiei contabile din Romania http://congres.ceccar.ro

 

 
  vezi toate stirile >>